Showroom
Branch

Jordan Shop

173 Shanghai Street, Jordan, Kowloon

Business Hours:10:30am-7:30pm

2317 5068

Click here to start WhatsApp

To Kwa Wan Shop

G/F, 92 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Kowloon

Business Hours:10:30am-7:30pm

2334 3138

Click here to start WhatsApp

Tai Po Shop

G/F, Windfield Garden, 29-35 Ting Kok Road, Tai Po, NT

Business Hours:10:00am-7:00pm

2638 3190

Click here to start WhatsApp

Tsz Wan Shan Flagship Shop

66-68 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan

(Relocated to Tsuen Wan Yan Chai shop)

Sham Shui Po Shop

G/F,64 Castle Peak Road, Sham Shui Po, Kowloon

Business Hours:10:30am-7:30pm

2374 6977

Click here to start WhatsApp

Happy Valley Shop

G/F, Address﹕G/F, 41 Yik Yam Street, Acts Happy Valley

Business Hours:10:30am-7:30pm

2803 0403

Click here to start WhatsApp

Tsuen Wan Yan Chai Shop

NO.1 Yan Chai Street, Tsuen Wan

Business Hours:9:00am-8:00pm

21109297

Click here to start WhatsApp